$tex$\large L\ [\text{m}] = 1.79\ *\ \sqrt{r\ [m]}$/tex$

r [m] - promień łuku
L [m] - odległość między 2 słupami trakcyjnymi


r:
L:

$tex$\large r\ [\text{m}] = \frac{118\ *\ (v\ [\text{km/h}])^2}{1375}$/tex$

v [km/h] - maks. dozwolona prędkość jazdy
r [m] - promień łuku

v:
r:

$tex$\large v\ [\text{km/h}] = \sqrt{\frac{1375\ *\ r\ [\text{m}]}{118}}$/tex$

v [km/h] - maks. dozwolona prędkość jazdy
r [m] - promień łuku

r:
v:

$tex$\large \alpha [^\circ] = \frac{11.8\ *\ (v\ [\text{km/h}])^2\ *\ 0.04}{r\ [\text{m}]}$/tex$

v [km/h] - maks. dozwolona prędkość jazdy
r [m] - promień łuku
α [m] - kąt przechyłki toru
v:
r:
α: