Regulamin rejestracji

Proszę nie używać spacji w nicku - może to powodować problemy z logowaniem

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję:
- REGULAMIN FORUM -http://td2.info.pl/index.php/topic,436.msg6095.html#msg6095
- REGULAMIN SYMULATORA TD2 - http://td2.info.pl/index.php/topic,436.msg6098.html#msg6098


Please do not use spaces in your nickname - it may cause problems with logging.
I declare that i have read and accept:
- FORUM RULES - http://td2.info.pl/index.php/topic,463.msg6271.html#msg6271
- TD2 SIMULATOR RULES - http://td2.info.pl/index.php/topic,463.msg6271.html#msg6271