Regulamin rejestracji

Poprzez rejestrację na tym forum wyrażasz zgodę, że nie będziesz wysyłał/a żadnych treści, które są fałszywe, zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, wyrażające nienawiść, napastliwe, obsceniczne, profanujące orientację seksualną, grożące, naruszające prywatność, przeznaczone dla dorosłych lub jakkolwiek naruszające polskie lub międzynarodowe prawo. Wyrażasz również zgodę na niepublikowanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiadasz praw do tych materiałów lub pisemnej zgody właściciela praw do tych materiałów. Spamowanie, floodowanie, reklamy, łańcuszki, piramidy oraz podżeganie są również zabronione.

Zauważ, że nie jest możliwe dla obsługi lub właścicieli forum sprawdzenie poprawności wiadomości. Pamiętaj, że nie monitorujemy na bieżąco wysłanych wiadomości, tak więc nie jesteśmy odpowiedzialni za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomości wyrażają opinię autorów i niekoniecznie opinię tego forum, jego załogi lub właściciela forum. Ktokolwiek uważa, że wiadomość jest niezgodna z regulaminem jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum. Obsługa i właściciel forum zastrzega sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasie łamiących regulamin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Jest to proces ręczny, więc nie możemy skasować lub zmienić wiadomości natychmiast. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o użytkowniku w jego profilu.

Za zawartość wiadomości wysłanych przez Ciebie jesteś odpowiedzialny/a wyłącznie Ty.
Ponadto, wyrażasz zgodę na rekompensatę i pozostanie nieszkodliwym dla właściciela/i forum, jakichkolwiek powiązanych stron internetowych z tym forum oraz jego obsługi. Właściciel tego forum zastrzega sobie również prawo do ujawnienia twojej tożsamości (lub jakichkolwiek powiązanych informacji zebranych w tym serwisie) w przypadku formalnej skargi czy prawnych działań wynikających z Twojego użytkowania tego forum.

Masz możliwość, po rejestracji, wyboru nazwy użytkownika. Zalecamy, abyś wybrał/a odpowiednią nazwę. Nigdy nie udostępniaj hasła do konta, które za chwile zarejestrujesz, jakiejkolwiek osobie poza administratorem, z powodu bezpieczeństwa i dla zachowywania możliwości identyfikacji. Zgadzasz się również NIGDY nie używać konta innej osoby z jakiejkolwiek przyczyny. Jest również WYSOCE zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, dla uniknięcia kradzieży konta.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na to forum, będziesz mógł/mogła wypełnić szczegółowe informacje w profilu. Jesteś odpowiedzialny za wprowadzanie czytelnych i dokładnych danych. Jakakolwiek informacja, którą właściciel lub obsługa forum uzna za niedokładną lub wulgarną z natury, zostanie usunięta, z lub bez wcześniejszych uwag. Odpowiednie sankcje mogą zostać nałożone.

Zapamiętaj, że z każdą wiadomością jest zapisywany twój adres IP na wypadek, jeśli miał(a)byś zostać zbanowany/a na tym forum lub zaszłaby potrzeba kontaktu z twoim dostawcą Internetu. Może się to zdarzyć tylko w przypadku większego naruszenia tej zgody.

Zauważ również, że to oprogramowanie umieszcza w przeglądarce cookie, plik tekstowy zawierający różne informacje (takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło). Cookie jest używane TYLKO do utrzymania użytkownika zalogowanego/wylogowanego. Oprogramowanie nie zbiera ani nie wysyła żadnych innych informacji do twojego komputera.

II. REGULAMIN FORUM (td2.info.pl)
tekst jednolity, wersja z dnia 21.02.2016

§ 1 „Postanowienia ogólne”
1.1 Rejestracja na forum oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.3 Korzystanie z forum jest bezpłatne.
1.4 Wszyscy użytkownicy forum zobowiązani są do przestrzegania poniższego regulaminu.
§ 2 „Konto”
   2.1 Konto na forum może założyć każda osoba fizyczna.
   2.2 Rejestracja konta na forum jest dobrowolna.
2.3 Kategorycznie zabrania się tworzenia wielu kont przez jedną osobę lub logowania się wielu osób na jedno konto.
2.4 Użytkownik jest zobowiązany do dbania o swoje konto.
2.5 Nie można udostępniać danych logowania osobom trzecim.
2.6 Nazwa konta musi spełniać wymagania, o których mowa w pkt 3.2, 3.3 § 3 „Posty, wątki, dyskusja - prawa i obowiązki użytkowników”.
2.7 Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w każdej chwili.
§ 3 „Posty, wątki, dyskusja - prawa i obowiązki użytkowników”
3.1 Użytkownik ma prawo do tworzenia nowych postów i wątków.
3.2 Wszelkie przejawy agresji słownej z powodu nie tolerancji poglądów, religii, kultury, będą karane.
3.3 Użytkownik nie mają prawa:
   3.2.1 Obrażać innych użytkowników.
   3.2.2 Używać wulgarnego słownictwa.
3.2.3 Ustawiać nicków i rozpowszechniać treści obraźliwych, rasistowskich, wulgarnych lub innych niezgodnych z polskim prawem.
3.2.4 Zachowywać się w sposób niekulturalny.
3.2.5 Spamować.
3.2.6 Pisać drukowanymi literami.
3.2.7 Nadużywać emotikon.
3.4 Każdy użytkownik ma prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów, biorąc jednak pod uwagę pkt 3.2, 3.3 § 3 „Posty, wątki, dyskusja - prawa i obowiązki użytkowników”.
   3.5 Użytkownicy wypowiadający się na forum zobowiązani są do stosowania zasad ortografii, interpunkcji i pisania poprawną polszczyzną.
3.6 W wątku należy rozmawiać na temat (nie dotyczy tematu „Luźna rozmowa o wszystkim”). Nadmierne schodzenie z tematu może być karane.
3.7 Podczas tworzenia nowego tematu należy upewnić się, czy wątek o podobnej treści nie został wcześniej założony. W  tym celu należy użyć wyszukiwarki na forum.
3.8 Użytkownik ma prawo edytować i usuwać swoje posty.
3.9 Użytkownik ma prawo zgłosić post do moderatora, jeśli uważa, że narusza on postanowienia regulaminu.
3.10 Nie należy nadużywać drukowanych liter, czerwonej czcionki, pogrubienia i dużej wielkości czcionki. Skrajne przypadki mogą być karane.
   3.11 Nie należy pisać krótkich postów, które nie wnoszą nic do tematu, jak na przykład: „Aha”, „Ok”, „Nie wiem”.
   3.12 Jeśli post przestał być aktualny lub autor zmienił zdanie, należy usunąć dany post, a nie przekreślać.
§ 4 „Awatary i sygnatury”
4.1 Awatary i sygnatury muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt 3.2, 3.3, 3.5, 3.10 § 3 „Posty, wątki, dyskusja - prawa i obowiązki użytkowników”.
4.2 Sygnatura (podpis) nie może być dłuższa niż 300 znaków.
4.3 Obrazki w sygnaturze nie mogą być większe niż 600x50 pikseli.
4.4 Zdjęcia lub obrazki innych użytkowników można wstawić do swojego awatara lub sygnatury jedynie za zgodą autora.
§ 5 „Prywatne wiadomości”
   5.1 System prywatnych wiadomości służy do komunikacji między użytkownikami.
   5.2 Kategorycznie zabrania się rozsyłania wszelkiego rodzaju reklam czy spamu poprzez prywatne wiadomości.
5.3 W prywatnych wiadomościach zabrania się rzeczy, o których mowa w pkt 3.2, 3.3, 3.5, 3.10 § 3 „Posty, wątki, dyskusja - prawa i obowiązki użytkowników”.
§ 6 „Administracja”
   6.1 Administracja zastrzega sobie prawo do masowego wysyłania prywatnych wiadomości lub e-maili w celu informacyjnym.
6.2 Administracja ma prawo nałożyć karę na użytkownika, za podaniem powodu.
6.3 Administracja ma prawo usunąć post lub wątek użytkownika, jeśli łamie on postanowienia regulaminu.
6.4 Administracja ma do dyspozycji następujące kary:
   6.4.1 System ostrzeżeń.
   6.4.2 Moderacja (posty danego użytkownika muszą być akceptowane przez moderatora).
   6.4.3 Banicja.
§ 7 „Postanowienia końcowe”
   7.1 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2016.
7.2 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili i bez podania przyczyny. Należy jednak powiadomić o tym fakcie użytkowników drogą postu ze zmianami w wątku z regulaminem.
7.3 Prawem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów jest prawo polskie.

Autorzy: Mikson, Helikon, Matek__9292. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.