Polityka prywatności / przetwarzanie danych

POLSKI

Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest OnRail Team z siedzibą w Gryfinie, e-mail: kontakt@td2.info.pl
2. Dane (nazwa/nick użytkownika, adres e-mail, adres ip oraz adres fizyczny urządzenia sieciowego) będą przetwarzane w celu prawidłowego realizowania usług dostępu do aplikacji Train Driver 2.
3. Dane nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej .
4. Dane będą przechowywane przez okres do 24 miesięcy od momentu ostatniego zalogowania użytkownika.
5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.


ENGLISH

Innformation about data processing

1. The administrator of your personal data is OnRail Team based in Gryfino, e-mail: kontakt@td2.info.pl
2. Data (username / nickname, e-mail address, ip address and physical address of the network device) will be processed in order to correctly implement access services to the Train Driver 2 application.
3. Data will not be transferred outside the European Economic Area or an international organization.
4. The data will be stored for up to 24 months from the last user’s login.
5. You have the right to access your personal data, rectify them, delete or limit processing.
6. You have the right to object to further processing, and in the case of consent to the processing of data for its withdrawal. The exercise of the right to withdraw consent does not affect the processing that took place until the consent was withdrawn.
7. You also have the right to transfer data.