Train Driver 2

Dział ogólny => Ogłoszenia => Wątek zaczęty przez: uetam w 21 Luty 2016, 23:15:27

Tytuł: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: uetam w 21 Luty 2016, 23:15:27
https://web.td2.info.pl/pl/regulaminy/regulamin-forum/

Aktualizacja: 23.05.2018 r.
Tytuł: Regulamin Symulatora
Wiadomość wysłana przez: uetam w 22 Luty 2016, 00:47:50

II. REGULAMIN SYMULATORA TRAIN DRIVER 2
tekst jednolity, wersja z dnia 21.05.2017
§ 1 „Postanowienia ogólne”
§ 2 „Maszyniści i dyżurni ruchu - prawa i obowiązki”
§ 3 „Czat - radiotelefon”
§ 4 „Numer pociągu”
§ 5 „Skargi i kary”
§ 6 „Scenerie użytkowników”
§ 7 „Postanowienia końcowe”
Autorzy: Ulfrig (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1395), Retrato1989 (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=551),   Coyotek (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=86), matek__9292, mikson0. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
Tytuł: ZAŁĄCZNIK 2
Wiadomość wysłana przez: Ulfrig w 17 Maj 2017, 14:50:24
Administratorzy projektu:
- _l0stfake7 (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1964)
- Barterbly (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=898)

Koordynatorzy społeczności:
- kamads (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=31)
- trichlor (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1641)

Moderatorzy globalni:
- Coyotek (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=86)
- UAZownik (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=432)
- kam55 (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=447)
- Ulfrig (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1395)
- Ryszard-san (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=505)
- Marcin S (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=2013)
- Hammer (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1173)
- wiedenka (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=2371)

Deweloperzy:
- Arek87 (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=4065)
- Atmosferyczny (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=5740)
- Coyotek (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=86)
- Dariuszek (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=685)
- Hammer (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1173)
- kojonek2 (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=5232)
- Lokol (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1525)
- Mefi (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1965)
- mentorious (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1352)
- nitro (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1617)
- PatrykW (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=838)
- Paweł (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=71)
- Q424 (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=471)
- Radmorek (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1766)
- Sabyryn (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1060)
- slimson (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=178)
- Siewca (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=5985)
- Szociu (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=33)
- shafter (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1178)
- skorakora (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1062)
- xarrek (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=2698)

Artyści (tekstury, modele, etc.)
- Kacu (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=506)
- Bart (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=28)
- Traxx95 (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=557)
- Sakorius (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1070)
- mistersix (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1269)
- EU07-483 (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=34)
- mentorius (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1352)
- Matias00 (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=2541)
- Michal (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=17)
- Ogon (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=847)
- Patrykos (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=444)
- Tolek (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=703)
- Traxx95 (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=557)
- Tusik (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=4)

Administracja serwerem (sprawy techniczne)
- Barterbly (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=898)
- uetam (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1)

Nadzór nad finansami projektu
- Marcin S (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=2013)
- Hammer (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1173)(http://img.uetam.pl/images/2016/06/04/strukturaorganizacyjna.png)
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: Ryszard-san w 17 Maj 2017, 23:50:25
REGULAMIN SERWERA TEAMSPEAK 3 SYMULATORA TRAIN DRIVER 2
(adres można znaleźć na forum lub w Punkcie Kontrolnym).
Tekst jednolity, wersja z dnia 01.07.2017//poprawka z dnia 20.11.2017

§1 „Postanowienia Ogólne”
§2 „Kanały”

§ 3 „Użytkownicy

§ 4 „Administracja”

§ 5 „Postanowienia końcowe”

Autorzy: Ulfrig (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1395), kamads (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=31), Ryszard-san (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=505), Retrato1989 (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=551), trichlor (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1641). Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wyżej wymienionych osób.[/list]
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: Ulfrig w 20 Maj 2017, 22:56:12
ZAŁĄCZNIK 1
do Regulaminu Symulatora i Regulaminu Forum
zawierający wytyczne dot. karania wykroczeń i przewinień względem Regulaminu
tekst jednolity, wersja z dnia 20.05.2017


§ 1
Każda złożona skarga musi zostać rozpatrzona w czasie 14 dni przez osobę uprawnioną. Lista osób uprawnionych znajduje się w strukturze organizacyjnej, zawartej w Załączniku 2.

§ 2
Jeśli użytkownik łamie regulamin, jego karanie przebiega następująco:
§ 3
Skarga zostanie rozpatrzona przez Administrację i w jej wyniku mogą zostać podjęte następujące decyzje:
§ 4
Kary wymierzane dla użytkownika prezentują się następująco:

WykroczenieUpomnienie     Minimalne ostrzeżenie     Ban czasowy     Ban permanentny
Ignorowanie poleceń dyżurnego ruchuTAK10%Do 3 dni-
Spamowanie na czacie (bindy, treści, wywołania selektywne, zmiana koloru czcionki)TAK10%Do 2 dni-
Stosowanie wulgarnego słownictwa, obelg, propagowanie rasizmu, seksizmu, obrażanie czyichś poglądów religijnych-20%Do 7 dni (w skrajnych przypadkach możliwe pominięcie systemu ostrzeżeń)Po 3 banach czasowych
Celowe pomijanie sygnałów zabraniających jazdy pociągowej i manewrowej ( m.in. S1/Ms1 ), rozprucia zwrotnicTAK15%Do 5 dni-
Rozpinanie wagonów innego gracza bez jego zgodyTAK10%Do 3 dni-
Celowe pozostawianie wagonów na szlakach-25%Do 5 dni-
Uruchomienie Radio-Stop bez przyczyny-20%Do 4 dni-
Kickowanie maszynistów bez powodu-20%Do 3 dni-
Wykorzystywanie bugów symulatora dla własnej korzyści, bądź niszczenia rozgrywki innym--Do 14 dni (w skrajnych przypadkach możliwe pominięcie bana czasowego)Po 1 banie czasowym
Zakładanie multikonta--7 dni (na oryginalne konto1)Po założeniu 3-ciego konta + na każde  dodatkowe konto
Składanie skarg fałszywych i nie popartych dowodami.-15%--
Nieumyślne łamanie przepisówTAK15%--
Opuszczenie posterunku z pociągami w rozkładzie (w przypadku opuszczenia kilku stacji jednocześnie przez jednego użytkownika, kara jest mnożona przez ilość opuszczonych stacji)-20%do 3 dni-Przypisy:
1. W szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z administracją można założyć drugie konto na tym samym numerze IP, ale na innym adresie mailowym.


§ 5
Podważanie postanowień regulaminów, szeroko rozumiane działanie na szkodę społeczności poprzez:
skutkować będą banem permanentnym bez możliwości odwołania się, a także możliwością  wkroczenia na drogę prawną.

§ 6
W przypadku, kiedy administrator bądź moderator globalny jest świadkiem popełniania wykroczenia, ma prawo ukarać użytkownika zgodnie z § 4.

§ 7
Jeśli występują inne okoliczności łagodzące (Przyznanie się do winy), bądź obciążające (Celowe zatajenie istotnych rzeczy w sprawie), dopuszcza się odstępstwa od § 4.

§ 8
Gdy zostanie złamanych kilka z punktów opisanych w § 4, lub użytkownik złamie dany punkt regulaminu więcej niż 1 raz, administrator bądź moderator globalny ma prawo przyznać bana zsumowanego za każdy złamany punkt, z pominięciem systemu ostrzeżeń.

§ 9
Użytkownik ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w wątku ze skargą. Musi to uczynić w ciągu 48 godzin od wysłania mu wiadomości z informacją o złożonej skardze. Po upłynięciu wyżej określonego czasu, Administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozpatrzenia skargi.

§ 10
W przypadku, gdy użytkownik po odbyciu kary stale łamie ten sam punkt regulaminu, może zostać ona podwojona, lub w skrajnych przypadkach użytkownik może otrzymać bana permanentnego.

§ 11
Administracja ma prawo przyznać bana stałego, jeśli użytkownik dostał w przeszłości ponad 3 bany czasowe.

§ 12
Osoba prowadząca skargę ma obowiązek poinformować oskarżonego o rozpoczęciu oraz zakończeniu dochodzenia drogą mailową i/lub poprzez system prywatnych wiadomości.

§ 13
Ukarany użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji administracji. Musi to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania kary poprzez wysłanie e-maila z wytłumaczeniem zachowania na adres: odwolania@td2.info.pl

§ 14
Dowodem w wątku ze skargą może być jedynie pełnoekranowy screenshot, bądź film z zarejestrowanym wykroczeniem. Dopuszcza się wycięcie dodatkowych pulpitów w przypadku korzystania z więcej niż jednego monitora. W przypadku skarg na ts, dopuszczalne jest nagranie rozmowy.


Autorzy: Ulfrig (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1395),  UAZownik (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=432),
 Retrato1989 (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=551), Coyotek (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=86), matek__9292, mikson0.

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody. Kary zostały ustalone po obradach administratorów i moderatorów w składzie.
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: Ryszard-san w 02 Czerwiec 2017, 22:17:08
aktualizacja - regulamin symulatora pkt. 2.16
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: Ulfrig w 01 Lipiec 2017, 18:03:05
Aktualizacja - Regulamin serwera Team Speak 3 Symulatora Train Driver 2 -> pkt 3.2.2 oraz 3.2.2.1.
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: Ryszard-san w 02 Lipiec 2017, 19:54:08
Aktualizacja - §4 pkt 4.5 Regulaminu Symulatora TD2 | §2 pkt 2.18 Regulaminu Symulatora TD2 | §14 Załącznika 1 | §4 Załącznika 1
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: kamads w 14 Lipiec 2017, 05:30:55
Aktualizacja - Regulamin serwera Team Speak 3 Symulatora Train Driver 2 -> § 4.1.6
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 18 Wrzesień 2017, 19:20:56
Aktualizacja - § 5.2 i § 5.5 Regulamin Symulatora TD2
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: Ulfrig w 11 Październik 2017, 15:20:03
Aktualizacja Regulaminu Serwera Team Speak 3:


§3 pkt 3.2
§3 pkt 3.3.13
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: Marcin_S w 11 Listopad 2017, 17:19:59
Aktualizacja Regulaminu Serwera Team Speak 3:

§3 pkt 3.4
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: Ulfrig w 20 Listopad 2017, 18:44:58
Aktualizacja Regulaminu Serwera Team Speak 3:


Zmiany administracyjne:


-Usunięto rangę Administrator Nadrzędny, tym samym osoby z tą rangą przeniesiono do rangi Starszy Administrator.
-W związku z usunięciem rangi Administrator Nadrzędny, Starsi oraz Młodsi Administratorzy mają teraz nieco większe prawa.


Zmiany w regulaminie:


-Pkt 4.1.6 O nadawaniu ostrzeżeń, zwiększono możliwości blokowania Młodszych i Starszych Administratorów.
-Pkt 4.5 Zmiany kosmetyczne w związku z usunięciem rangi Administrator Nadrzędny.
-Pkt 4.7 Zmiany kosmetyczne w związku z usunięciem rangi Administrator Nadrzędny.


Informuję, iż przez najbliższy okres zmiany wprowadzone będą monitorowane przez zespół. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, struktura administracji TS3 będzie nadal zmieniana. Wszelkie prośby dot. zmian w regulaminie serwera TS3 proszę zgłaszać do mnie w prywatnej wiadomości na forum. Postaram się rozpatrzeć wszystkie i, w miarę możliwości, udoskonalić nasz komunikator. Powodzenia na szlakach! :)
Tytuł: Załącznik I do Regulaminu Serwera Team Speak 3.
Wiadomość wysłana przez: Ulfrig w 22 Listopad 2017, 18:22:42
ZAŁĄCZNIK I DO REGULAMINU SERWERA TEAM SPEAK 3
Dodatek opublikowany dnia 22.11.2017 zawierający listę osób z rangami administracyjnymi.
Administratorzy Serwera:


- Kamads (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=31)
- Ulfrig (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1395)

Starsi Administratorzy:


- Ryszard-san (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=505)
- Marcin_S (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=2013)
- Coyotek (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=86)
- Hammer (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1173)
- UAZownik (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=432)
- Wiedenka (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=2371)
- Barterbly (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=898)
- _l0stfake (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1964)
- Uetam (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1)


Młodsi Administratorzy:


- Trichlor (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1641)
- mentorius (http://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1352)
- Sabyryn (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1060)
- Jabol438 (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=598)
- PatrykW (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=838)Autorzy: Ulfrig (https://td2.info.pl/index.php?action=profile;u=1395). Zabrania się kopiowania bez zgody autorów dokumentu.
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: uetam w 25 Listopad 2017, 16:09:19
Aktualizacja - § 2.10.
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: kamads w 22 Marzec 2018, 20:41:53
Aktualizacja- zmiana na kanałach administracji/developerów §2 pkt 2.4 i 2.4.1.
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: Ulfrig w 07 Kwiecień 2018, 20:57:08
W szeregach teamu TD2 powitaliśmy nowego moderatora globalnego - wiedenkę. W związku z tym zaktualizowano listę moderatorów globalnych w załączniku drugim do regulaminu forum oraz zaktualizowano listę administracji w załączniku pierwszym do regulaminu serwera TS3.
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: kamads w 01 Maj 2018, 23:00:41
Aktualizacja Regulaminu Serwera Team Speak 3:
§4 pkt 4.5
Tytuł: Odp: PL - Regulamin Forum i Symulatora
Wiadomość wysłana przez: _l0stfake7 w 23 Maj 2018, 23:16:11
Aktualizacja: link do nowego regulaminu w pierwszym poście.