Regulamin rejestracji

POLSKI
Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery cyfry oraz znaki "_" lub "-".

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję:
- REGULAMIN FORUM - https://web.td2.info.pl/pl/regulaminy/regulamin-forum/
- REGULAMIN SYMULATORA TD2 - http://td2.info.pl/index.php/topic,436.msg6098.html#msg6098
- POLITYKA PRYWATNOŚCI - https://web.td2.info.pl/pl/regulaminy/rodo/


ENGLISH
Username can contain only letters, numbers and special characters "_" or "-".
I declare that i have read and accept:
- FORUM RULES - https://web.td2.info.pl/en/regulaminy/regulamin-forum/
- TD2 SIMULATOR RULES - http://td2.info.pl/index.php/topic,463.msg6271.html#msg6271
- PRIVACY POLIY - https://web.td2.info.pl/en/regulaminy/rodo/