Autor Wątek: Przygotowanie pociągów do jazdy  (Przeczytany 3304 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Marcin_S

 • Global Moderator
 • Developer
 • Supporter
 • *
 • Kontroler scenerii
 • Wiadomości: 269
 • Siła reputacji: 135
 • Marcin_S prezesMarcin_S prezesMarcin_S prezesMarcin_S prezesMarcin_S prezesMarcin_S prezesMarcin_S prezesMarcin_S prezesMarcin_S prezesMarcin_S prezesMarcin_S prezesMarcin_S prezes
 • Albo ja ją.. albo ona mnie..
  • Domowy symulator EU07
 • Distance Travelled: 2303 km
 • Trains Routed: 387
Przygotowanie pociągów do jazdy
« dnia: 02 Maj 2017, 10:23:35 »
PRZYGOTOWANIE POCIĄGÓW DO JAZDY
§ 14
Przygotowanie i zgłoszenie pociągu do jazdy

1.   Przed wyprawieniem pociągu w drogę, pociąg należy przygotować do jazdy. Czynności przygotowania pociągu do jazdy należy wykonać na stacji początkowej oraz na stacjach pośrednich, na których zachodzi taka potrzeba lub przy zmianie drużyny trakcyjnej.

2.   Przygotowanie pociągu do jazdy należy do obowiązków przewoźnika kolejowego.

3.   Zakres przygotowania pociągu do jazdy obejmuje:
   1) zestawienie zgodne z parametrami określonymi w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów,
   2) wykonanie oględzin technicznych, o ile są wymagane,
   3) wykonanie wymaganej próby hamulca,
   4) przepisowe osygnalizowanie pociągu,
   5) sprawdzenie, czy nie ma przeszkód pod kołami pociągu i czy jego hamulce ręczne oraz postojowe są odhamowane,
   6) inne czynności niezbędne do zachowania bezpieczeństwa i sprawności ruchu kolejowego,
   7) posiadanie dokumentów określonych odrębnymi przepisami, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym.

4.   Oględzin technicznych dokonują uprawnieni pracownicy, sprawdzając stan taboru kolejowego, prawidłowość zestawienia i sprzęgnięcia, prawidłowość załadowania wagonów i umocowania ładunków; oględziny techniczne obejmują także wagony włączone do pociągów na stacjach pośrednich.
Szczegółowe warunki dokonywania oględzin technicznych określa przewoźnik kolejowy w przepisach wewnętrznych.

5.   Pociąg, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości i w którym próba hamulców potwierdziła prawidłowość ich działania, należy osygnalizować zgodnie z instrukcją sygnalizacji.

6.   Gotowość pociągu do odjazdu zgodnie z ust. 3 zgłasza dyżurnemu ruchu wyprawiającemu ten pociąg uprawniony pracownik przewoźnika kolejowego (wyznaczony w regulaminie technicznym) w czasie poprzedzającym planowy jego odjazd według zasad określonych w regulaminie technicznym, podając:
–   numer pociągu,
–   numer i serię pojazdu trakcyjnego,
–   długość pociągu w metrach,
–   masę ogólną pociągu,
–   informacje o znajdowaniu się w składzie pociągu wagonów z towarem niebezpiecznym lub/i towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) podając ich liczbę i numery UN przewożonego towaru lub/i przesyłki nadzwyczajnej, podając numer uzyskanej zgody na przewóz przesyłki nadzwyczajnej będącej jednocześnie zarządzeniem przewozu przesyłki nadzwyczajnej (adres cztery) w komunikacji międzynarodowej lub krajowej, bądź zarządzenia przewozu przesyłki nadzwyczajnej (adres cztery),
–   godzinę zgłoszenia,
–   własne nazwisko.

Dyżurny ruchu rejestruje treść zgłoszenia w dzienniku telefonicznym lub w innej formie oraz potwierdza zgłaszającemu przyjęcie gotowości pociągu do odjazdu podając:
–   własne nazwisko,
–   godzinę przyjęcia zgłoszenia,
–   numer, pod którym zgłoszenie zostało zarejestrowane w dzienniku telefonicznym.

O wszelkich odchyleniach od parametrów określonych w wewnętrznych rozkładzie jazdy pociągów uprawniony pracownik przewoźnika kolejowego powinien poinformować dyżurnego ruchu o rodzaju i przyczynie powstałych przeszkód do jazdy i określić przewidywane z tego tytułu opóźnienie pociągu. Zasady regulowania ruchu pociągów w przypadku zaistnienia odchyleń od parametrów określonych w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów określają postanowienia § 50 instrukcji R1.

7.   Przed odjazdem pociągu dyżurny ruchu powinien przekazać obsadzie pociągu informacje, polecenia i zezwolenia, o których mowa w § 57 instrukcji R1.

8.   Zestawienie pociągu powinno odpowiadać warunkom określonym odrębnymi przepisami i instrukcjami wewnętrznymi zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego.

9.   Ogólne zasady zestawiania pociągów przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych określa Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16, a szczegółowe zasady regulują instrukcje wewnętrzne przewoźnika kolejowego. Przewóz koleją transportów wojskowych określają przepisy i instrukcje wojskowe oraz przewoźnika kolejowego.

10.   Warunki przewozu rzeczy, które ze względu na kształt, rozmiary lub masę albo drogę przewozu mogą spowodować trudności transportowe, określa Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych Ir-102.

11.   W pojeździe kolejowym powinny znajdować się dokumenty określone w przepisach dotyczących wykazu dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym będącym w ruchu.

12.   Przygotowanie pociągów do jazdy z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS określa Instrukcja Ir-1a dla poziomu 1 i Instrukcja Ir 1b dla poziomu 2 oraz instrukcje wewnętrzne przewoźnika kolejowego.

(§ 14, Instrukcja R1, tekst ujednolicony wg stanu na dzień 09 maja 2017 r.)
Brudne kible, spóźnienia, dziwni ludzie. Śmierć, odchody i rdza. Wszystko to znajdziecie na torach.
- PKP Cargo S.A. Centralny Zakład Spółki -