Regulamin rejestracji

POLSKI
Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery cyfry oraz znaki "_" lub "-".
Nazwa użytkownika nie podlega zmianie.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję:
- REGULAMIN FORUM - https://web.td2.info.pl/pl/regulaminy/regulamin-forum/ [23.05.2018 r.]
- REGULAMIN SYMULATORA TD2 - https://web.td2.info.pl/pl/regulamin-symulatora-train-driver-2/ [08.03.2019 r.] (aktualizacja punktu 2.12)
- POLITYKA PRYWATNOŚCI - https://web.td2.info.pl/pl/regulaminy/rodo/


ENGLISH
Username can contain only letters, numbers and special characters "_" or "-".
The username cannot be changed.
I declare that i have read and accept:
- FORUM RULES - https://web.td2.info.pl/en/regulaminy/regulamin-forum/ [23.05.2018 r.]
- TD2 SIMULATOR RULES - https://web.td2.info.pl/en/regulamin-symulatora-train-driver-2/ [08.03.2019 r.] (point 2.12 updated)
- PRIVACY POLIY - https://web.td2.info.pl/en/regulaminy/rodo/