Aplikacje > SCS

Edytor SCS

(1/2) > >>

TymonPancernyXDD:
Witam powie mi ktoś w jaki sposób są robione takie obiekty jak na zrzucie ekranu? Jeszcze ciekawi mnie jak robić napisy w innym kolorze, np: Zielonym, Żółtym.

kapi2009:
Jest wszytko w dokumentacji programu:
TTSK>Tools>SCS

3.8. Grafika i opisy tekstowe

W zakładce tej możliwe jest dodanie opisu tekstowego lub statycznego elementu graficznego o rozmiarze jednego pola. Wstawiany tekst jest wyśrodkowany we wskazanym polu. Aby wstawić nazwę obsługiwanej stacji, należy wprowadzić treść opisu "statuspost_<nazwa>" - wówczas fragment "statuspost_" zostanie ukryty, a nazwa stacji wyświetlona zostanie kolorem żółtym (uwaga: patrz rozdz. 4.2.). Nie ma możliwości edycji dodanych opisów i symboli statycznych - w razie potrzeby zmiany należy usunąć i dodać symbol ponownie.

Istnieje możliwość ustawienia opisu tekstowego z niestandardową wielkością czcionki, kolorem lub wyrównaniem - w tym celu należy zastosować tagi na końcu treści opisu, w formacie "tekst[c=x][s=y][a=z]" (lub pojedynczo, np. "tekst[a=z]"), gdzie x - kolor: r - czerwony, g - zielony, b - niebieski, y - żółty, w - biały, m - magenta, o - pomarańczowy; y - rozmiar tekstu; z - wyrównanie: l - do lewej, r - do prawej (domyślnie opis wycentrowany). Nie należy stosować innych kolorów tekstu bez uzasadnionego powodu - z zasady statyczne teksty na pulpicie powinny być wyświetlane w kolorze szarym (domyślnym).

Opisy tekstowe mogą zostać ponadto wykorzystane jako przyciski do wygodnego przełączania obrazów - w tym celu należy w miejscu treści opisu podać łańcuch w formacie "obraz:nazwa", albo "<obraz:nazwa" lub "obraz>:nazwa" (wyświetlane ze strzałką - dla pól przy brzegu obrazu), gdzie nazwa - nazwa obrazu, zgodnie z definicją w zakładce Ustawienia; np. "<obraz:Łodygowice[a=l]" (z dodatkowo zastosowanym wyrównaniem do lewej). Przycisk do przełączania obrazów wyświetlany jest z białym tekstem na ciemnoniebieskim tle.

TymonPancernyXDD:
Nie chcę tworzyć następnego wątku więc zapytam tu. Jak w edytorze SCS stawać zwrotnice, rozjazdy? Dodam że czytałem dokumentację ale nic z niej nie rozumiem.

kapi2009:
Wpisujesz w pole co trzeba, a jak masz to zrobione to kilkasz tam gdzie rozjazd ma się zacząć, tam gdzie ma być jego "środek", tam gdzie ma być jego koniec i tam gdzie ma być kierunek zwrotny.

TymonPancernyXDD:
A jak zrobić "ogonki" na początku i końcu rozjazdu?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej
Powered by SMFPacks Likes Pro Mod