Aplikacje > SCS

Symulacyjne Centrum Sterowania - najnowsza wersja

(1/1)

Paweł:
Dzień dobry,

Udostępniam program SCS-1 tworzony od jakiegoś czasu na potrzeby sterowania ruchem w symulatorach jazdy. Interfejs użytkownika jest podobny do komputerowych urządzeń srk, jednak nie jest to symulator żadnego istniejącego systemu i jego funkcjonalność oraz realizowane zależności są w pewnym stopniu uproszczone.

Początkowo program rozwijany był pod kątem MaSzyny i przewiduje współpracę z tym symulatorem, jednak do działania wymagać będzie sporych zmian w istniejących sceneriach, dlatego na chwilę obecną nie jest używany w tym celu i nie był publikowany. Teraz program został rozszerzony o obsługę TD2 poprzez opracowany sieciowy interfejs sterowania. Wraz z programem załączony jest edytor i dokumentacja z wytycznymi projektowania. Program może pracować w układzie wielomonitorowym (dla większych odcinków).

Pozdrawiam,
Paweł Okrzesik

Paweł:
Dzień dobry,

Udostępniam zaktualizowaną i rozszerzoną wersję SCS-1 (załącznik w pierwszym poście). Wykaz poprawek i rozszerzeń znajduje się poniżej. Kilka nowych funkcji przygotowanych jest pod nową wersję TD2 i na razie nie będzie działać ze starą wersją z 2016 r.

Rozszerzone zostały także wytyczne tworzenia pulpitów w dokumentacji dołączonej do programu - proszę się z nimi zapoznać i zalecam weryfikację tworzonych pulpitów według wytycznych przed ich publikowaniem, najlepiej przez wyznaczone niezależne osoby.

Zauważyłem też częste problemy z podziałem stacji na odcinki izolowane - proponuję dokonywać go na podstawie wcześniej przygotowanego planu schematycznego z zaznaczeniem złączy i nazw odcinków, najlepiej zweryfikowanego przez inną osobę, a na pewno przez osobę która oddzielnie ma zająć się później wykonaniem pulpitu nastawczego dla SCS-1. Ponadto nowa wersja pulpitu i edytora potrafi rozpoznać niektóre błędy w układzie odcinków.

Główne zmiany:

a) poprawki

- poprawione skrócone drogi hamowania (obecnie możliwe tylko dla jazd "na wprost" kończących się na sygnale "Stój"),
- poprawione przesuwanie numerów pociągów,
- poprawione wczytywanie plików z polskimi znakami diakrytycznymi,
- poprawione błędy w interpretacji parametrów v 1->2, v 2->1,
- poprawiony błąd w wysyłaniu poleceń przy więcej niż jednym symbolu powtarzającym,
- poprawione symbole semaforów stanowiących koniec przebiegów pociągowych bez możliwości dalszej jazdy pociągowej,
- poprawione symbole zwrotnic przy przejściach w układzie pionowym,
- poprawione wyświetlanie lampek kontrolnych,

b) rozszerzenia

- automatyka nastawiania przebiegów,
- samoczynna blokada liniowa na szlakach wewnętrznych,
- samoczynność przejazdu przez stację,
- przejazdy kolejowo-drogowe - uzależnione w przebiegach lub włączane czujnikami z TOP (uwaga: obsługa w nowej wersji TD2),
- możliwość tworzenia obrazów poglądowych,
- zmiana sposobu wyświetlania numerów pociągów, w tym wyświetlanie numerów w linii utwierdzonego przebiegu,
- sterowanie wykolejnicami,
- sterowanie wskaźnikami W19, W20 dla skróconych dróg hamowania,
- sterowanie sygnalizatorami Sz bez światła czerwonego,
- możliwość wprowadzenia kolejności nastawiania między semaforami,
- czas ZCZ zależny od rodzaju przebiegu: 15 s dla manewrowych i 90 s dla pociągowych (było 30 s dla wszystkich),
- zmieniona logika działania poleceń ZDP/ZCZ,
- dodana możliwość sterowania sygnalizatorami powtarzającymi bez symboli na pulpicie,
- zachowanie kolejności nastawiania przy nastawianiu przebiegów złożonych,
- dodany stan sygnalizatora - utwierdzony w przebiegu (kolor czerwony),
- możliwość zmiany obrazów pulpitu z menu kontekstowego,
- automatyczne pobieranie numerów pociągów z TD2 (uwaga: obsługa w nowej wersji TD2),
- automatyczna synchronizacja czasu z TD2/SWDR,
- zmienione rozszerzenie plików na *.scs,
- możliwość otwarcia pliku z parametru ("Otwórz za pomocą..."),
- dodatkowy symbol graficzny: brak elektryfikacji,
- wydzielone okno alarmów i zmieniona zasada ich potwierdzania,
- rozszerzona detekcja błędów w rozmieszczeniu odcinków izolowanych na pulpicie,
- usprawnienia w edytorze.

Pomysły czekające na realizację w bliższej lub dalszej przyszłości:

- definiowanie ochrony bocznej dla zwrotnic,
- definiowanie dróg ochronnych za semaforami,
- możliwość powiązania przejazdu zamykanego czujnikami z przebiegami wyjazdowymi, gdy przejazd znajduje się blisko stacji,
- symbole sbl i przejazdów na obrazach poglądowych,
- dodawanie tabliczek ostrzegawczych,
- powiązanie blokad liniowych pomiędzy pulpitami.


Edycja: w pierwszym poście załączona zaktualizowana wersja 2018.11.19 z następującymi zmianami:

- wydłużony maksymalny czas nastawiania przebiegu, po którym wyświetlany jest alarm,
- poprawione sterowanie To/Sp przy ręcznym zdefiniowaniu Sp powiązanych z danym semaforem,
- poprawiona obsługa ścieżek plików z polskimi znakami diakrytycznymi,
- usunięta nieużywana już opcja synchronizacji czasu z serwerem.

Edycja: w pierwszym poście załączona zaktualizowana wersja 2019.06.04 z następującymi zmianami:

- dodana obsługa półsamoczynnych blokad liniowych typu Eap, powiązanych z blokadami w TD2/SWDR lub działających niezależnie, na szlakach wewnętrznych,
- dodana możliwość aktywacji ostrzegania ssp przez nastawienie przebiegu,
- różne poprawki.

Edycja: w pierwszym poście załączona zaktualizowana wersja 2021.12.28 z następującymi zmianami:

- możliwość definiowania dróg ochronnych, ochrony bocznej, zależności zwrotnic w torze odjazdowym,
- rozszerzone definiowanie sygnalizacji skróconych dróg hamowania i kolejności nastawiania,
- działanie ZCZ zależne od zajętości odcinka przed sygnalizatorem i odcinków w drodze przebiegu,
- automatyczne wyszukiwanie sygnalizatorów pośrednich przy nastawianiu przebiegów złożonych,
- zmieniona i poprawiona logika zwalniania przebiegów,
- poprawki różnych błędów, w tym kolejności nastawiania oraz sterowania wskaźnikami W19,

- rozszerzona funkcjonalność samoczynnych blokad liniowych z możliwością odwzorowania działania blokad typu Eac, SHL-12, CBL2010, w tym z APO,
- działanie samoczynnych blokad liniowych na szlakach stycznych,
- rozszerzona funkcjonalność ssp oraz powiązań ssp w przebiegach,
- dodane nowe tryby działania przejazdów kat. A, w tym obsługa przy pomocy manipulatora spoza SCS-1,
- usprawniony sposób sterowania urządzeniami zewnętrznymi na przejazdach,
- usprawnienia w logice ANP, w tym sterowanie blokadami liniowymi, wjazd na tor dodatkowy na krzyżowanie oraz prowadzenie ruchu po odcinku jednotorowym z samoczynną blokadą liniową,

- zmieniony wygląd menu poleceń z wyróżnieniem poleceń specjalnych,
- zmieniony sposób potwierdzania poleceń specjalnych,
- zmienione (uproszczone) polecenia nastawiania przebiegów, a także zaznaczenie drogi nastawianego przebiegu,
- uporządkowanie nazw różnych poleceń,

- możliwość skalowania obrazu pulpitu, a także wyświetlanie suwaków przewijania przy zbyt małym oknie,
- możliwość rysowania układu torowego ze skosami dróg zwrotnicowych 1:2 i 1:3,
- nowe symbole końców przebiegów oraz sygnalizatorów (stosowane alternatywnie),
- poprawione symbole wykolejnic, przejazdów, sygnalizacja zajętości na zwrotnicach zależna od utwierdzenia,
- grupowe powtarzacze zajętości odcinków dla samoczynnej blokady liniowej,
- możliwość wyświetlania numeru toru w osi toru,
- możliwość sterowania tarczą ostrzegawczą nie zobrazowaną na pulpicie (dotąd tylko Sp),
- możliwość ustawiania koloru, rozmiaru i wyrównania opisów tekstowych,
- przyciski do szybkiego przełączania obrazów pulpitu,

- możliwość włączenia rozróżniania wielkości znaków w nazwach obiektów,
- definicje zamiany treści wysyłanych rozkazów, umożliwiające np. obsługę niestandardowych sygnałów,
- możliwość uruchomienia z opcją "-t", w trybie automatycznego łączenia z TrainDriver 2,
- implementacja generowania skrótów SHA256 plików pulpitu.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej
Powered by SMFPacks Likes Pro Mod