Aplikacje > SPE

DevBlog: SPE - FAQ

(1/1)

Ares28:
Będą się tutaj pojawiały odpowiedzi na niektóre z waszych pytań zadanych na streamie oraz w tym wątku: https://td2.info.pl/spe/spe-pytania-do-autora/


Czy będzie możliwość powiązania blokad (PBL i SBL) z innymi pulpitami np. SPK.

Na ten moment będzie to możliwe tylko w formie blokady zewnętrznej. Wskazania kolejnych semaforów SBL na granicy scenerii ze względu na ograniczenia symulatora nie są ze sobą powiązane.


Czy SPE umożliwi pełne zsynchronizowanie z mechanicznymi urządzeniami SRK?

Nie. SPE nie ma nic wspólnego z mechanicznymi usrk.


Jak będą działały przejazdy SSP? Czy TOP będzie się zaświecał tylko dla toru i kierunku w którym pociąg jedzie, czy wszystkie TOPy?

Oba sposoby są prawidłowe. Autor będzie mógł wybrać typ logiki we właściwościach przejazdu SSP.


Czy wdrożenie SPE do normalnej rozgrywki wiąże się w jakiś sposób z wydaniem SWDR5?

Nie, aczkolwiek wdrożenie nowego SWDRa i poprawek w symulatorze stoi na przeszkodzie prawidłowej implementacji paru funkcji, np. prawidłowej obsługi zewnętrznych blokad liniowych.


Czy będzie można zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość pojawiania się usterek?

W momencie gdy zostaną one zaimplementowane to zostanie dodane menu ustawień w którym będzie można określić częstotliwość występowania usterek, lub całkowicie je wyłączyć.


Jakie scenerie będą miały SPE? Czy realne byłoby obrazowanie LCS'ów w SPE?

Zasadniczo system MOR-1 służy do obsługi pojedynczych stacji. Zdarzają się jednak sytuacje gdy możliwe jest sterowanie kilkoma mniejszymi stacjami (patrz LCS Ozorków). MOR-1 nie służy natomiast do sterowania większymi LCSami. Do tego w rzeczywistości jest przeznaczony system MOR-2lcsr, a w tedeku konieczne będzie skorzystanie z SCSa.


Czy w SPE będzie można wybrać domyślny przebieg?

W tablicy przebiegów można oznaczyć konkretne przebiegi jako wariantowe. Domyślnie wybierany jest przebieg nieoznaczony wariantem.


A jak ze strzałeczkami PBL na zewnętrznej SBL, czy będą dostępne, czy będzie łączenie szlaków "wbudowane" w SBL?

Łączenie szlaków jest możliwe poprzez kliknięcie na strzałkę SBL.


Można w SPE podawać wskaźnik W21?

Wyświetlanie wskaźników W21 jest możliwe o ile stacja nie posiada oszczędnościowego systemu urządzeń zależnościowych MOR-3E.


Wiemy, że jest to program przystosowany do TD2. Czym zatem się różni się SPE od realnego MORa?

Nie jestem w stanie powiedzieć czy uda mi się zrealizować wszystkie funkcje realnego systemu. Najprawdopodobniej w przypadku części z nich trzeba będzie przyjąć konieczne uproszczenia. Np. w rzeczywistości przejazdy sterowane są z osobnego ekranu, albo osobnego manipulatora. W SPE dodano w tym celu fikcyjne polecenia przez co ich obsługa będzie podobna do tej z SCSa.


Czy po wydaniu SPE pojawi się w jakichś sceneriach z paczki?

Najprawdopodobniej LCS Ozorków, gdyż taki typ urządzeń zastosowano tam w rzeczywistości. Natomiast ostateczna decyzja należy do autora tej scenerii.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej
Powered by SMFPacks Likes Pro Mod