Aplikacje > SPE

DevBlog: SPE - Symulator Pulpitów Elektronicznych

(1/1)

Ares28:


Symulator Pulpitów Elektronicznych
Symulator Pulpitów Elektronicznych to aplikacja symulująca działanie systemu monitorowego odwzorowania MOR-1 oraz kilku współpracujących z nim warstw zależnościowych. SPE będzie stanowić kolejny dodatek do dostępnych w Train Driver 2 urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

W tym wątku postaram się wam przedstawić kilka najważniejszych funkcjonalności. Część z nich omówimy bardziej szczegółowo w osobnych wpisach.


Możliwość konfiguracji z różnymi typami urządzeń zależnościowych


W odróżnieniu od innych symulatorów USRK dostępnych w Train Driver 2, SPE symuluje system, który sam w sobie nie zawiera warstwy zależnościowej, ale służy jedynie do obrazowania stanu urządzeń i wydawania im poleceń. MOR-1 jest w stanie współpracować z szerokim wachlarzem urządzeń zależnościowych różnego typu począwszy od przekaźnikowych po komputerowe. W programie zostaną wymodelowane następujące typy urządzeń stacyjnych:

Przekaźnikowe typu E
Urządzenia przekaźnikowe są nadal jednym z najczęściej występujących typów warstwy zależnościowej współpracujących z systemem MOR-1. Przy wyborze tego typu urządzeń stacyjnych przebiegi będą nastawiane wolniej, a utwierdzanie drogi przebiegu potrwa dłużej. Oddaje to czas potrzebny na wzbudzenie, a następnie fizyczne zetknięcie styków każdego przekaźnika.
Tego typu urządzenia zastosowano m.in. na stacjach Drzewica oraz Wolanów.

Komputerowe MOR-3
Urządzenia stacyjne typu MOR-3 będą najlepiej współpracować z zasymulowanym w programie pulpitem elektronicznym. Wybranie tej wersji urządzeń zapewni optymalną pracę, a także umożliwi pozyskanie rozszerzonych informacji na temat występujących zdarzeń i usterek.
Tego typu urządzenia zastosowano m.in. na stacjach Warszawa Gdańska i Warszawa Główna Towarowa.

Komputerowe MOR-3E
MOR-3E jest ekonomiczną odmianą systemu MOR-3 powstałą w ramach programu ESTER i jest przeznaczony do stosowania na posterunkach o małym obciążeniu. W tej wersji urządzeń niemożliwe będzie podanie sygnału zastępczego, a przebiegi manewrowe będą niezorganizowane. Semafory będą miały możliwość wyświetlenia jedynie podstawowych sygnałów bez pasów świetlnych ani innych wskaźników niż W24. Na posterunkach korzystających z urządzeń tego typu stosuje się także inne tricki mające na celu minimalizację kosztów modernizacji. Często spotykanym zabiegiem na stacjach linii jednotorowych jest np. zastosowanie wspólnego odcinka kontroli niezajętości dla całej głowicy rozjazdowej.
Tego typu urządzenia zastosowano m.in. na stacji Przysucha.


Nowe blokady liniowe


W aplikacji SPE zaprezentowane zostaną także nowe typy blokad liniowych. W planach jest zaimplementowanie funkcjonalności następujących typów blokad:

* C
* Eap94
* Eac
* Eac95
* SHL-12
* CBL2010
Oprócz znanych z wcześniejszych symulatorów półsamoczynnych blokad typu Eap i C na szlaku będzie można zabudować także samoczynne przekaźnikowe blokady Eac i Eac95 oraz nowsze komputerowe SHL-12 i CBL2010. Wszystkie wersje blokady samoczynnej będzie można zabudować w wersji jednodostępowej, o ile między posterunkami pomiędzy którymi jest zainstalowana istnieje możliwość kontroli niezajętości na długości całego szlaku. Na uwagę zasługuje szczególnie blokada CBL2010, dla której będzie można skonfigurować automatyczny posterunek odstępowy. Tego typu rozwiązanie wykorzystano m.in. na realnym posterunku Borszewice sterowanego automatycznie z ekranu stacji Łask.


Realistyczna procedura wprowadzania poleceń specjalnych i sygnału zastępczego


Ah shit, here we go again
Symulator odda także dość skomplikowaną procedurę podawania sygnału zastępczego. Od dyżurnego chcącego użyć tego sygnału system będzie wymagał wskazania drogi przebiegu, którą będzie poruszał się pociąg. Oprócz tego będzie on musiał także zapoznać się z listą przeszkód uniemożliwiających podanie sygnału zezwalającego i dopiero po zaakceptowaniu wszystkich z nich możliwe będzie użycie zastępczego. Tak jak w rzeczywistości każde użycie polecenia specjalnego będzie logowane oraz powodowało inkrementację licznika poleceń specjalnych. Nadużywanie sygnału zastępczego czy polecenia od natychmiastowego zwolnienia przebiegu na serwerze PL1 może sprawić, że moderatorzy wcielą się w rolę kontrolerów urzędu transportu kolejowego i zweryfikują sposób prowadzenia ruchu na danym posterunku.


Losowe usterki

-Ja mam taką prośbę. Jak będzie pan wjeżdżał to sprawdzi pan czy tor trzeci jest wolny, dobrze? Bo wyjeżdżał towarek i mam tam liczniki poza kontrolą i nie wiem czy wyjechał w całości czy nie.
-Dobra, sprawdzimy trójeczka czy wolna.
-Tak, tak. Dziękuję bardzo.
Dla urozmaicenia rozgrywki w symulatorze będą występować losowe usterki urządzeń, których typ i częstotliwość będzie można ustalić w ustawieniach. Spośród nich będa takie sytuacje wyjątkowe jak:

* Zliczenie za dużej ilości osi, które zjechały z odcinka z licznikową kontrolą niezajętości i przejście odcinka w stan "awaria urządzeń kontroli niezajętości".
* Zliczenie za małej ilości osi, które zjechały z odcinka i pozostanie odcinka w stanie "zajętym".
* Pozorne rozprucie rozjazdu - nieoczekiwana utrata kontroli położenia iglicy rozjazdu.
* Nieoczekiwane wygaszenie sygnału zezwalającego.
* Przepalenie żarówki w komorze światła zezwalającego.
* Przepalenie żarówki zasadniczej lub rezerwowej w komorze światła zabraniającego.

Symulacja licznikowych układów kontroli niezajętościPanie mechaniku, przejedziemy przez trójkę stacyjną, mam tam liczniki osi poza kontrolę i mi je pan zresetuje, dobrze? Wjazd będzie na sygnał zastępczy.
Urządzenia stacyjne i pulpit przystosowane są do pracy zarówno z wykorzystaniem odcinków stwierdzania niezajętości w formie obwodów elektrycznych jak i z wykorzystaniem licznikowych systemów stwierdzania niezajętości. W przypadku liczników osi będzie istniała możliwość ich wyzerowania w przypadku nieprawidłowego zliczenia liczby osi i wynikającej z tego faktu usterki bądź pozornej zajętości toru. Wyzerowany w ten sposób odcinek przyjmie stan "zajęty po zerowaniu" i zwolni się dopiero po przejeździe kolejnego pociągu.


Prosty w obsłudze i intuicyjny edytor
Trochę podumałem i coś upiekłem. Intuicyjny dość. - tester Stasiu
Tworzenie pulpitu to czysta przyjemność. - tester Uazownik
Projektując edytor pulpitów dołożyłem starań by był on jak najbardziej intuicyjny i zrozumiały dla użytkownika, bez potrzeby czytania długiej instrukcji. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kilku udogodnień:

Oznaczanie pól, w których można wstawić dany obiekt

Aplikacja będzie sama podpowiadać użytkownikowi gdzie można umieścić poszczególne elementy pulpitu. Np. wstawiając rozjazdy podświetlą nam się kostki na których pod odpowiednim kątem przecinają się odcinki torów.

Automatyczne generowanie tablicy przebiegów

Podobnie jak w programie SPK by Atmosferyczny w SPE przebiegi definiowane są indywidualnie dla każdego sygnalizatora. Jednak w SPE proces ten został zautomatyzowany i program sam uzupełni tablicę przebiegów oszczędzając w ten sposób użytkownikowi wątpliwej przyjemności żmudnego wpisywania identyfikatorów. Jeśli warunki miejscowe tego wymagają, to po wygenerowaniu przebiegów można je ręcznie zmodyfikować dodając np. dodatkowe rozjazdy utwierdzone w ochronie bocznej, rozjazdy utwierdzone w drodze ochronnej, albo ustawiając skróconą drogę hamowania, czy kolejność nastawiania.

Brak potrzeby wpisywania prefixu skrótu posterunku

Jeśli tylko każdy z posterunków będzie zobrazowany na osobnym ekranie to będzie można całkowicie zrezygnować ze stosowania przedrostów w identyfikatorach obiektów w zobrazowaniu pulpitu. Jest to możliwe dzięki zdefiniowaniu prefixu we właściwościach ekranu, który będzie dodawany do id każdego obiektu umieszczonego na tym ekranie. Jeśli któryś z obiektów ma inny niż określony standardowy prefix, to wystarczy zaznaczyć opcję dodającą ten obiekt do listy wyjątków, do których ten prefix nie będzie dodawany i wpisać wtedy identyfikator ręcznie razem z prefixem. Rezygnacja z prefixów w takiej formie umożliwi też bardziej przyjazny widok tablicy przebiegów.

Walidacja i poprawa danych w tablicy przebiegów

Podczas edycji danych aplikacja na bieżąco sprawdza czy zostały wpisane prawidłowe identyfikatory. Jeśli użytkownik się pomyli i wpisze nazwę nieistniejącego obiektu to program go o tym powiadomi. Możliwe będzie także poprawienie prostych literówek, np. gdy podczas wpisywania rozjazdów ktoś wpisze w pole "1+2" to zostanie to poprawione na prawidłowy numer rozjazdu "12+".

Tryb offline do testów

Jeśli program nie jest połaczony z symulatorem Train Driver 2 to pracuje w trybie offline - testowym. W tym trybie możliwe jest podawania sygnałów "na sucho" w celu przetestowania ich poprawności. W trybie testowym można także podać przebieg wyjazdowy przy nieustawionej blokadzie zewnętrznej oraz zasymulować zajętość toru klikając na nim z jednocześnie wciśniętym klawiszem Ctrl.
Obecnie SPE jest w fazie zamkniętych testów, do których mają dostęp członkowie zespołu. W momencie gdy zostaną zaprogramowane wszystkie kluczowe funkcjonalności to jeszcze przed wydaniem planuję zrobić kolejny otwarty test, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy supporterzy.

Zapraszam do obejrzenia streamu pokazującego działanie aplikacji.Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o możliwościach i obsłudze programu to zachęcam do zapoznania się z tworzoną na bieżąco instrukcją programu.

Miejsce na pytania do autora.

Dyskusja na temat projektu.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej
Powered by SMFPacks Likes Pro Mod